Dairy producer and food retailer in Iran
شروع عرضه محصولات لبنی زکا در فروشگاه رفاه شعبه کرانه در بلوار صیادان بندرعباس

شروع عرضه محصولات لبنی زکا در فروشگاه رفاه شعبه کرانه در بلوار صیادان بندرعباس

در راستای تسهیل دسترسی مصرف کنندگان عزیز ساکن شهر بندرعباس به محصولات لبنی شرکت صنایع شیر دهنگ از این پس محصولات لبنی زکا در فروشگاه رفاه شعبه کرانه واقع در بلوار صیادان عرضه می شود.

ضمن تشکر از بندر نشینان عزیز که با حمایت خود از محصول برند بومی زکا ما را در توسعه خدمت رسانی دلگرم کرده اند، امیدواریم با این امکان جدید شاهد حضور بیشتر محصولات لبنی زکا بر سر سفره خانواده های بیشتری در شهر بندرعباس باشیم.

لبنیات زکا

en_USEnglish