Dairy producer and food retailer in Iran
شرکت صنایع شیر دهنگ

Zaka Retail

Zaka Retail برای تسهیل فروش و امکان دسترسی بیشتر مصرف کنندگان محصولات زکا راه اندازی شده است. در حال حاضر شرکت پخش زکا خدمات توزیع محصولات زکا را در استان هرمزگان و استانهای همجوار انجام می دهد.

در کنار محصولات زکا، سایر گروه‌های صنایع غذایی نیز در سبد محصولات عرضه شده توسط شرکت پخش زکا قرار دارد.

en_USEnglish