تولید کننده لبنیات و عرضه کننده مواد غذایی در ایران
زکا ؛برند اصیل هرمزگانی

زکا ؛برند اصیل هرمزگانی

مفتخریم به عنوان قدیمی ترین برند استانی تا به امروز مهمان خانه های شماییم.

fa_IRPersian