در راستای تسهیل دسترسی مصرف کنندگان عزیز ساکن شهر بندرعباس به محصولات لبنی شرکت صنایع شیر دهنگ از این پس محصولات لبنی زکا در فروشگاه رفاه شعبه کرانه واقع در بلوار صیادان عرضه می شود.

ضمن تشکر از بندر نشینان عزیز که با حمایت خود از محصول برند بومی زکا ما را در توسعه خدمت رسانی دلگرم کرده اند، امیدواریم با این امکان جدید شاهد حضور بیشتر محصولات لبنی زکا بر سر سفره خانواده های بیشتری در شهر بندرعباس باشیم.

لبنیات زکا