تولید کننده لبنیات و عرضه کننده مواد غذایی در ایران
۲۴ مهرماه روز جهانی غذا گرامی باد

۲۴ مهرماه روز جهانی غذا گرامی باد

۲۴ مهرماه روز جهانی غذا گرامی باد؛

شرکت صنایع شیر دهنگ، تولید کننده محصولات لبنی زکا تلاش دارد سهمی هر چند کوچک در تامین غذای سالم برای جامعه داشته باشد.
لبنیات زکا

fa_IRPersian