تولید کننده لبنیات و عرضه کننده مواد غذایی در ایران
کشک محلی هرمزگان سطل 700 گرم

کشک محلی هرمزگان سطل 700 گرم

کشک محلی هرمزگان سطل 700 گرم
کشک محلی هرمزگان سطل 700 گرم

کشک محلی زکا نوعی خاص از کشک است که در جنوب ایران بخصوص در استانهای هرمزگان و جنوب فارس مصرف فراوان دارد. در تولید این محصول تنها از ماست آبگرفته شده، استفاده می شود و هیچگونه افزودنی دیگری ندارد. این نوع کشک محلی معمولا به عنوان دسر یا پیش غذا به همراه خرما با تزئین روغن حیوانی یا به زبان محلی بتوه مصرف می شود.

fa_IRPersian